Klanttevredenheid

Het managen van klanttevredenheid maakt een integraal onderdeel uit van onze bedrijfsfilosofie waarin de wensen van onze opdrachtgevers en klanttevredenheid centraal staan. Naast klanttevredenheid zijn het leveren van constante kwaliteit en het streven naar voortdurende verbetering van onze bedrijfsprocessen essentiële uitgangspunten in onze dienstverlening.

Het spreekt voor zich dat daarin de behandeling van klachten niet kan ontbreken en dat wij het aanmelden van klachten zo efficiënt mogelijk willen laten verlopen. In onze optiek van klanttevredenheid zien wij klachten en adequate behandeling ervan dan ook als een uitgelezen mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Klachtenmanagement

Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent over de dienstverlening van Eldee Expo Experts B.V., raden wij u nadrukkelijk aan om uw klacht zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Dit vormt voor ons een directe gelegenheid om in te haken op klantgerichte verbetering van onze eigen organisatie. Wij verzoeken u om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven en daarbij aan te geven waar uw klacht specifiek betrekking op heeft.