Privacyverklaring

Eldee Expo Experts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Eldee Expo Experts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eldee Expo Experts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Eldee Expo Experts
Nieuwsteeg 34
4196 AM Tricht
E-mail: eldee@eldee.com
Telefoon: (+31)0345-585600

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Eldee Expo Experts verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze aan ons heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten of door u aan te melden voor een nieuwsbrief. Eldee Expo Experts gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Eldee heeft verstrekt:

 • Wanneer u Eldee Expo Experts om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 • Wanneer u uzelf heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zal Eldee uw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden.
 • Wanneer u diensten van Eldee gebruikt, zoals de website, dan zal Eldee uw gegevens verwerken voor het (laten) tonen van gerichte advertenties, het gebruik van sociale media, het genereren van web statistieken, het maken van marktanalyses en het verbeteren van de gebruikservaring van de diensten.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken of vragen heeft over deze privacyverklaring kan de gebruiker contact opnemen met Eldee Expo Experts via de contactpagina. Indien gebruikers zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief, kunnen zij zich op ieder gewenst moment afmelden middels een e-mail of de link onderaan een verstuurde nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Aangezien wij te maken hebben met terugkerende projecten, zoals tweejaarlijkse beurzen, bewaren wij uw gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Eldee Expo Experts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens van te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Eldee Expo Experts van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Eldee Expo Experts zal standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door Eldee gebruikte cookies. Bij het openen van onze website ziet u bovenaan de melding.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij u op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de website van Eldee Expo Experts gebruikt wordt.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies verwijderen

U kunt cookies altijd controleren en wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover leest u op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. Naast cookies kunnen onze diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht u het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kunt u dit uitschakelen via de ‘Do Not Track’ functie van uw browser.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Eldee Expo Experts behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring dan ook regelmatig.